Selecteer een pagina

Hoe kan ik met verhalen, spel en speculatie waardevolle gesprekken faciliteren, om zo ongewenste polarisatie te voorkomen?

Met deze vraag begon dit ontwerpend onderzoek. Op onderstaande pagina’s highlight ik de meest inzichtgevende vondsten en de design keuzes die ik daarbij heb gemaakt in de iteraties van mijn ontwerp van Nedereilanden. Toggle naar links voor de theorie en naar rechts voor de design keuzes.

– Polarisatie is geen conflict
– Polarisatie is een gevoelsdynamiek
– De pushers, joiners en het stille midden
– Rollen en opdrachten
– Als je beweegt sta je open
– In Group – Out Group
– Echo’s en Eilanden (echochambers en lord of the flies)
– Fases en verbinding
– De soorten polarisatie
– Verbeelding vs Collectieve verbeelding

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is polarisatie niet hetzelfde als conflict of een meningsverschil tussen groepen mensen. Polarisatie is altijd aanwezig en is de dynamiek van het wij-zij denken. Waarbij we onze eigen groep beter vinden dan de andere groep. 

Polarisatie is een gezond onderdeel van onze samenleving en onze democratie. Als niemand ooit op zou staan om te zeggen: Het moet anders! Dan zou er nooit iets veranderen. Een diversiteit aan meningen zorgt voor een gezonde samenleving. En als we af en toe van mening verschillen is dat goed. 

Polarisatie wordt pas ongewenst als er geen ruimte meer is voor gesprek. Als we elkaar en het onderwerp gaan vermijden.

Afbeelding van gepolariserende groepen.

[Bronnen toevoegen]

Hoe overtuig je mensen dat de aarde plat is? 

Polarisatie is een complexe gevoelsdynamiek van het wij-zij denken. De ander is niet anders, maar zo voelt het wel. En dat maakt polarisatie moeilijk tot niet beheersbaar. Feiten, argumenten of een betoog zijn maar beperkt werkzaam om mensen te kunnen bereiken (brandsma).

Informatie is heel belangrijk en helemaal niet.

Als er sprake is van polarisatie proberen we in eerste instantie elkaar te overtuigen met feiten en argumenten. Maar deze zijn in het geheel niet relevant als beide partijen andere bronnen en interpretaties hebben van de werkelijkheid. Er ontstaat dan een discussie waarbij groepen elkaar proberen te overtuigen van gelijkheid en er wordt niet meer geluisterd naar argumenten. De paradox hier is dat er door beide partijen heel veel waarde wordt gehecht aan de waarheid in de vorm van informatie en bronnen, maar dat het tegelijkertijd in zijn geheel niet helpt in het zoeken naar verbinding.

Overtuigen met common ground

Professor Han van der Maas benoemt dit in zijn onderzoek naar polarisatie als complexe sociale dynamiek. Het Ising model van magnetisme en een CUSP model laten zien dat als iemand eenmaal van een bepaalde mening is overtuigd (boven aan de S) je met zoveel argumenten moet komen om hem te overtuigen van het tegendeel, dat het bijna onmogelijk is. Om weer in gesprek te komen moet je via de achterzijde (de gladde kant) om iemand weer te bereiken. Deze gladde kant is een common ground en kan dus over een heel ander onderwerp gaan. 

Hoe ontwerp ik ruimte voor een common ground? 

 

Een complex fenomeen als polarisatie zou interdisciplinair moeten worden benaderd. Antwoorden worden gezocht in de psychologie, de sociale wetenschappen maar ook in de natuurkunde en informatica. Door modellen en aannames te spelen met echte mensen geloof ik dat design hier eveneens een belangrijke rol in kan spelen. Immers, daar is ruimte om te spelen en te oefenen met theorieën.

bronnen

Voor dit onderzoek heb ik het denkkader van de filosoof Bart Brandsma gebruikt om de verschillende posities en de verhoudingen tussen die posities aan te houden. 

 

video van dynamiek polarisatie

Versterking van het midden. Zolang je geen standpunt inneemt. Weg terug voor de joiners.

Om ongewenste polarisatie te voorkomen moeten we onze aandacht niet vestigen op de polen, maar op het midden. 

Maar het midden is niet altijd even zichtbaar.

 

Hoe maak ik het midden zichtbaar?

Video / afbeelding van het midden.

Echo chambers, lord of the flies en contactheorie. De discrepantie tussen realiteit en perceptie.

hebben we het over affectieve, verticale of horizontale polarisatie?

empatie, inlevingsvermogen en contact en common ground

Welke rol vervul je? Als individu en in een groep. Waar heb je mee te dealen, is dat voor een ander ook goed? Inleven in de ander door een rol in te nemen.

gemeenschappelijk doel – rollen en empathie – mensen willen helemaal niet polariseren – het is een heel lang proces.

De verbeelding als preventie en de-polarisatie

lans voor collectieve verbeelding. Wat gebeurt er als ewe samen iets maken. Common ground, nieuwe narratieven?