Selecteer een pagina

Wat als…

dit

Of een eiland...

Of er was een stad...

Hoe zouden we daar
samenleven?

Hoe voelt het? Hoe praten we hierover? Wat betekent dit voor verschillende mensen? Hoe verandert ons gedrag en onderlinge verhoudingen?

Wat willen we wel, wat niet en wat zijn de consequenties hiervan op onze lokale gemeenschap? 

 

Bovenstaande ontwerpen zijn het resultaat van onderzoek naar de dynamiek van het wij-zij denken, oftewel polarisatie.

Deze zijn onderdeel van een doorlopend design onderzoek naar het inzichtelijk en invoelbaar maken van sociale dynamieken door gebruik te maken van collectieve verbeeldingskracht.

Dit onderzoek naar polarisatie is een eerste uitwerking van een methode om met storytelling, speculatief ontwerp en transformative play een ruimte voor verbeelding te creëren.

Future scenarios zijn vaak gefocust op de samenleving als geheel, op technologische innovaties of systeemverandering. Maar zelden wordt stilgestaan bij wat een grote verandering doet met ons als mens. Hoe het onze onderlinge relaties in de omgeving waarin we leven beïnvloeden. De hierboven beschreven en toekomstige ervaringen maken het mogelijk om te oefenen met grote transities.